Axarkeyholding - de sleutelbeheerder

Algemene Voorwaarden


Axarkeyholding is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor:

  • schade aan jouw woning
  • schade aan de inboedel


Betaling

Betaling dient binnen 10 dagen na de verleende service per bank overgemaakt te worden.